Pravidla soutěže

Podrobná pravidla soutěže „Fandíme nároďáku“Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel spotřebitelské soutěže nazvané „Fandíme nároďáku“ (dále jen „soutěž“). Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže ve vztahu ke spotřebitelům na území České republiky.

 1. Pořadatel, organizátor, technický správce evidenčního systému soutěže

Pořadatelem a organizátorem soutěže je společnost HET spol. s r.o., se sídlem Ohníč čp. 14, PSČ 41765, IČ: 43 22 31 68, DIČ: CZ 43 22 31 68, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 889 (dále jen „pořadatel“).

Technickým správcem evidenčního systému soutěže pro ČR je společnost Barracuda BS spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Na Jezerce 1199/7, PSČ 140 00, IČ: 49 70 74 18, DIČ: CZ 49 70 74 18, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 22873 (dále jen „technický správce”).
 

 1. Doba a místo konání soutěže

Soutěž probíhá od 8. dubna 2019 0:00:00 hod. do 29. září 2019 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“) na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“). Soutěží se v týdenních cyklech (celkem 25 soutěžních týdnů), počínaje vždy pondělím v čase 00:00:00 a konče nedělí v čase 23:59:59.
 

 1. Soutěžní výrobky

Tato soutěž se vztahuje na vybrané výrobky uváděné na trh pod značkou společnosti HET. Soutěžní balení bude na víku označeno reklamním motivem se soutěžním tématem a z čelní strany obalu samolepkou s unikátním hracím kódem.
Výčet výrobků a jejich soutěžních balení:

 • Hetmal Plus  -  7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg
 • Klasik  -  7+1 kg, 15+3 kg, 25 kg
 • Klasik Premium  -  7+10 % kg, 15+10 % kg
 • Brillant 100  -  7+1 kg, 15+3 kg

 (dále jen „soutěžní produkty“).
 

 1. Účast v soutěž
 1. Účastníkem soutěže se může stát výhradně spotřebitel (§ 419 Občanského zákoníku) starší 18 let, který v době konání soutěže zakoupí alespoň jedno soutěžní balení soutěžního produktu na území České republiky (dále také "účastník" nebo "soutěžící").
 2. Účastník se zapojí do soutěže tím, že odešle prostřednictvím SMS nebo webového soutěžního formuláře na www.het.cz/soutez unikátní hrací kód. Tento unikátní hrací kód je uveden pod stírací plochou na akční samolepce nalepené z čelní strany obalu soutěžního produktu. 
 3. Účastník soutěže si musí uschovat účtenku prokazující nákup soutěžního výrobku. Datum na účtence musí předcházet nebo být shodné s datem doručení soutěžní zprávy do evidenčního systému technického správce.
 4. Zároveň si účastník soutěže musí uschovat obal (kbelík) výrobku s unikátním hracím kódem, s nímž se do soutěže zapojil. Tuto účtenku a obal musí předložit účastník organizátorovi soutěže v případě uplatnění nároku na výhru. Pokud výherce nepředloží účtenku a obal od výrobku (kbelík) prokazující soutěžní nákup, výhra se nepředá.
 5. Do soutěže se soutěžící může zapojit i opakovaně, ale vždy pouze s novým unikátním hracím kódem.
 6. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci a spolupracující osoby pořadatele a technického správce, jakož i jim osoby blízké a dále jakékoli další osoby, které se podílely na vývoji nebo organizaci této soutěže (dále jen „vyloučená osoba“). Ze soutěže jsou také vyloučeny osoby prodávající soutěžní výrobky, které sami neprovedly soutěžní nákup. Za osobu blízkou jsou považovány osoby definované v ustanovení § 22 Občanského zákoníku. V případě, že výhercem se stane vyloučená osoba, výhra se nepředá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, zejména pokud zjistí, že soutěžící porušili tato pravidla nebo se pokoušeli zkreslit celkové výsledky soutěže, a to jakýmkoliv způsobem. Rozhodnutí pořadatele o nepředání výhry je konečné.

 

 1. Princip a podmínky soutěže
 1. Úkolem soutěžícího je odeslat prostřednictvím SMS nebo pomocí webového soutěžního formuláře na www.het.cz/soutez unikátní hrací kód ze zakoupeného soutěžního produktu do evidenčního systému technického správce.
 2. Výherci výher budou určeni losováním, a to ze všech soutěžících, kteří se v daném hracím týdnu řádně zapojili do soutěže.
 3. Losování výherců se uskuteční vždy během následujícího pondělí po skončení daného hracího týdne. Každé losování bude provedeno za účasti dvoučlenné komise, sestavené ze zaměstnanců technického správce Barracuda BS spol. s r.o. O losování bude vystaven protokol o losování.

 4. Zasílání unikátního hracího kódu pomocí SMS:
  Soutěžní SMS zprávu s unikátním hracím kódem je třeba doručit na číslo 736 333 444, ve tvaru: HETmezeraKÓD kde KÓD je šestimístný kód uvedený na dolepce pod stírací plochou na zakoupeném soutěžnímu výrobku.

  Příklad platné SMS: HET A1A1A1

  UPOZORNĚNÍ: Kód „HET A1A1A1“ (uvedený v těchto pravidlech soutěže v příkladu platného zápisu SMS zprávy a v reklamních materiálech) je kód nesoutěžní. Tento kód slouží pouze pro ilustraci. Regulérní unikátní hrací kód naleznete pouze na jednotlivých soutěžních produktech.

  Soutěžící, který odeslal SMS zprávu, automaticky obdrží zpětnou SMS zprávu. Vyhodnocuje se klíčové slovo HET. Toto slovo se musí nacházet na začátku zprávy, nezáleží, zda je uvedeno velkým či malým písmem. Pokud není tato podmínka splněna, není SMS zařazená do evidenčního systému.

  Odesláním SMS soutěžící potvrzuje svůj souhlas s pravidly soutěže.

  Pokud je zápis klíčového slova nesprávný nebo je nesprávně zapsán či zcela chybí hrací kód, je odeslána zpětná informace: „Vazeny zakazniku SMS jste neposlal ve spravnem tvaru. Zkontrolujte prosim spravnost a uplnost zapisu a poslete znovu. Dekujeme. Barvy HET.”

  V případě, že zaslaný tvar SMS bude správný, obdrží soutěžící zpětnou informaci o svém zapojení do soutěže:„Vazeny zakazniku, dekujeme za ucast v soutezi. Vyherce vyher zverejnime pristi tyden, vice info na www.het.cz/soutez. Prijemny den. Barvy HET.”

  Na SMS doručené po skončení termínu soutěže dostává zasilatel odpověď: „Vazeny zakazniku, soutez jiz skoncila. Verime, ze i presto zustanete nasim spokojenym zakaznikem. Dekujeme. Barvy HET.“
 1. Zasílání hracího kódu pomocí internetového formuláře:
  Hrací kód lze do soutěže zaslat také prostřednictvím webového soutěžního formuláře umístěného na www.het.cz/soutez . Postupuje se dle pokynů a odeslání je podmíněno kompletním vyplněním registračního formuláře – soutěžící zde uvede unikátní hrací kód, číslo mobilního telefonu, na kterém je k zastižení a svůj e-mail, na který je mu zasláno po odeslání registrace potvrzení o zaregistrování jeho hracího kódu. Odesláním registračního formuláře soutěžící potvrzuje svůj souhlas s pravidly soutěže.
 1. Každý hrací kód může být pořadateli doručen jen jedenkrát, soutěžící je tedy oprávněn odeslat pouze jednu soutěžní SMS zprávu resp. jeden webový soutěžní formulář se stejným hracím kódem.
 2. Výherci budou vyrozuměni formou SMS, kterou jim po vyhodnocení týdenního soutěžního cyklu zašle technický správce vždy během prvního pracovního dne následujícího týdne. Jména výherců budou zveřejňována v co nejkratším možném čase po vyhodnocení a potvrzení na soutěžní webové stránce www.het.cz/soutez .
 3. Cena SMS zpráv posílaných soutěžícími z mobilních sítí provozovaných českými operátory na tel. číslo 736 333 444 odpovídá ceně za běžnou SMS podle tarifu operátora soutěžícího. Zpětné potvrzující SMS zprávy, odesílané soutěžícím do mobilních sítí provozovaných českými operátory nejsou zpoplatněny.
 4. Pořadatel a technický správce nenesou žádnou odpovědnost v případě, že některý z operátorů mobilních sítí z jakéhokoliv důvodu uzavře přístup pro přijímání SMS zpráv soutěžících na soutěžním telefonním čísle 736 333 444 v době trvání soutěže a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů ani za nedoručení SMS, a to z jakéhokoliv důvodu. Pořadatel a technický správce nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky a nenesou odpovědnost za případné problémy s funkčností soutěžní internetové stránky www.het.cz/soutez, na které budou informace o soutěži uveřejněny a kde bude k dispozici soutěžní formulář.
 5. SMS zprávy odeslané prostřednictvím internetových SMS bran nebo pevných telefonních linek jsou ze soutěže vyloučeny. Ze soutěže jsou dále vyloučeny hrací kódy doručené pořadateli v jiném než předepsaném tvaru SMS zprávy, hrací kódy neúplné, smyšlené, opakující se hrací kódy a hrací kódy nebo soutěžní SMS zprávy jakkoliv jinak odporující těmto pravidlům. Po zaslání 10 neregulérních hracích kódů prostřednictvím SMS nebo webového formuláře bude přijímání hracích kódů od daného soutěžícího zastaveno blokací telefonního čísla nebo IP adresy.
 6. U přijatých SMS zpráv a zpráv z webového soutěžního formuláře do evidenčního systému je zhotoven záznam obsahující pořadové číslo zprávy, datum a čas přijetí, obsah přijaté zprávy, telefonní číslo. Takto získané informace jsou rozhodující pro určení výherců.
 7. Do soutěže budou zařazeny pouze platné soutěžní zprávy z SMS nebo z webového soutěžního formuláře. Platnou soutěžní zprávou se rozumí taková zpráva, která byla vygenerována technickým správcem. Pořadatel a technický správce soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech obdržených soutěžních zpráv. Tato rozhodnutí jsou konečná.
 8. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.
 9. Platná soutěžní zpráva zaslaná osobou nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že takováto osoba se i přes uvedené stala výhercem v soutěži, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru a výhra se nepředá.

 

 1. Výhry v soutěži, jejich uplatnění a distribuce
 1. V soutěži se rozděluje celkem 75 ks výher v celkové hodnotě 277 250,- Kč (včetně DPH). Výhry jsou věcné povahy (nejedná se o finanční plnění). Výhry lze uplatnit výhradně na území České republiky.
 2. Na každý týden připadá 1 hlavní výhra a 2 vedlejší výhry.
 3. Do soutěže jsou vloženy následující výhry:
 • 1. cena – Hlavní týdenní výhra: SMART LED televizor značky PANASONIC,
  typ: TX-49FX550E, v hodnotě cca 9 990,- Kč vč. DPH. Do soutěže je vloženo celkem 25 hlavních výher.
 • 2. cena – Vedlejší týdenní výhra: Fotbalový míč značky PUMA Final 3 Tournament
  v hodnotě cca 900,- Kč vč. DPH. Do soutěže je vloženo celkem 25 výher.
 • 3. cena – Vedlejší týdenní výhra: fotbalová fanouškovská šála s logem HET
  v hodnotě cca 200,- Kč vč. DPH. Do soutěže je vloženo celkem 25 výher.
 1. Výherce nehradí žádnou daň z výher.
 2. Ověření výherců

Soutěžící musí pro ověření výherce zaslat fotografii či scan účtenky a fotografii soutěžního obalu s detailem výherního unikátního kódu na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. za účelem kontroly všech pravidel soutěže. V tomto e-mailu je dále nutné uvést tyto údaje: jméno a příjmení, adresu bydliště, kontaktní telefonní číslo.

 1. Výherci hlavních výher budou následně telefonicky kontaktováni zástupcem pořadatele a bude s nimi domluveno osobní předání hlavní výhry. Předání proběhne na místě a v termínu dle domluvy výherce se zástupcem pořadatele, který výhru výherci následně osobně předá.

Výhercům vedlejších výher budou výhry zaslány na náklady pořadatele poštou nebo přepravní službou (na doručovací adresu výherce) do 3 měsíců od potvrzení nároku na výhru.

 1. Za účelem vydání hlavní výhry je soutěžící povinen si uchovat ke kontrole obal soutěžního produktu s unikátním výherním kódem a účtenku prokazující nákup výherního produktu. Výherce je povinen se při přebírání hlavní výhry tímto prokázat. V případě, že bude vše v pořádku, bude předána hlavní výhra na základě předávacího protokolu. Hlavní výhry budou předány nejpozději do 3 měsíců od konce doby konání soutěže. Pokud nebudou splněny všechny výše uvedené podmínky, nárok na výhru zaniká.
 2. Nárok výherce na výhru zaniká také v případě, kdy se s výhercem nelze opětovně domluvit na datu, čase a místě předání výhry nebo se výherce na domluvené předání nedostaví.
 3. Výhry nepřevzaté adresátem propadají ve prospěch pořadatele.
 4. Soutěžícím se doporučuje uschovat si soutěžní obal se soutěžním kódem a účtenku k jeho nákupu minimálně dva týdny po vyhodnocení daného týdenního cyklu, ve kterém se do soutěže registrovali pro případ, že řádný výherce nesplní podmínky pro potvrzení své výhry. Následně mohou být kontaktováni jako náhradní výherce. Náhradní výherce bude určen na základě dodatečného losování z došlých registrací v daném soutěžním týdnu.
 5. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.
 6. Pořadatel neodpovídá za plnění dodávaná třetími stranami. Podmínky dodání zboží či služeb získaných v rámci soutěže se řídí podmínkami jejich dodavatelů.
 7. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána.
 8. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

 1. Pravidla ochrany osobních údajů

Odesláním soutěžní SMS z mobilního telefonu nebo zasláním webového registračního formuláře soutěžící vědomě uděluje svůj výslovný souhlas pořadateli a technickému správci:

 • se záznamem textového obsahu SMS, telefonního čísla odesílatele, data a času přijetí u došlých SMS;
 • se zasíláním informačních SMS týkajících se této soutěže;
 • se záznamem textového obsahu webového registračního formuláře, telefonního čísla odesílatele, e-mailu, data a času přijetí u došlých registrací;
 • se zasíláním informačních zpráv týkajících se této soutěže;
 • s případným zveřejněním jeho osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) v přehledu výherců na soutěžní webové stránce www.het.cz/soutez;
 • s bezplatným pořízením obrazových záznamů (fotografické záznamy) soutěžícího, tj. záznamů zachycujících osobu soutěžícího včetně všech jeho dalších projevů osobní povahy, a dále s bezplatným užitím takových záznamů všemi způsoby, zejm. uveřejněním takového záznamu ve sdělovacích prostředcích, na Internetu a v propagačních materiálech pořadatele a technického správce, a to neomezeně (územně, časově, množstevně);
 • se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném níže.

Odesláním SMS z mobilního telefonu nebo zasláním webového registračního formuláře soutěžící (dále též jako „účastník“) souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutých osobních údajů (dále též jen „údaje“) a s jejich zařazením do databáze pořadatele, jakožto správce, a s jejich případným zpracováním prostřednictvím technického správce, jakožto zpracovatele.

Soutěžící bere na vědomí, že má práva zaručena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „nařízení“) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“), zejména že má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci, atd. Soutěžící se může obrátit na správce nebo i v případě, že by zjistil, že správce porušil své povinnosti, vyplývající z výše uvedeného nařízení a zákona, přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

Zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.

Osobní údaje se zpracovávají zejména k evidenci výherců, na dobu od jejich poskytnutí v rámci soutěže až do vyhlášení výsledků soutěže, resp. do případného písemného odvolání souhlasu, maximálně však na 2 roky od jejich poskytnutí. Osobní údaje jsou od účastníka soutěže získávány na základě soukromé zprávy. Osobní údaje účastníka soutěže budou zpracovány ve výše uvedeném rozsahu v elektronické databázi správce, popř. zpracovatelem, se kterým správce uzavře příslušnou smlouvu. Veškerá data jsou ukládána v digitální formě.

Požádá-li účastník soutěže o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce a případně i zpracovatel, povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce, resp. zpracovatel, poskytne informaci bezplatně, ledaže se jedná o žádost zjevně neoprávněnou či nepřiměřeně opakovanou. Každý účastník soutěže, který zjistí nebo se domnívá, že správce či zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života účastníka soutěže nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Účastník soutěže má dále právo se se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce nebo na zpracovatele, a pokud jim nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může účastník soutěže obrátit i přímo.

Tento souhlas může účastník kdykoliv písemně odvolat, a to prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo doručením písemného odvolání na adresu sídla společnosti.

 1. Další ustanovení
 1. Po dobu trvání soutěže je zřízena na telefonním čísle +420 417 810 120 telefonická infolinka a to v pracovní dny od 10:00 do 15:30. Dále je zřízena e-mailová infolinka na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Technickou podporu zajišťuje Barracuda BS spol. s r.o., telefon: 222 360 360, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 3. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. V případě, že dojde ke změnám pravidel soutěže, bude toto učiněno písemně ve formě dodatku a zveřejněno na internetových stránkách. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Tato rozhodnutí jsou konečná a účastníci soutěže se proti nim nemohou odvolávat. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele než uvedená v těchto pravidlech.
 5. Pořadatel není odpovědný za jakékoli technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky. Pořadatel nenese odpovědnost za případné problémy s funkčností internetové stránky, kde budou informace o soutěži uveřejněny.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky a lhůty předávání výher.
 7. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí souvisejícího s konáním soutěže. Pořadatel soutěže neodpovídá za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou), za jakékoli obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží.
 8. Pravidla mohou být ve zkrácené verzi komunikována na propagačních materiálech v souvislosti se soutěží, avšak tato úplná pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná, úplná a konečná. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách přísluší vždy pořadateli soutěže. Pořadatel soutěže je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži. Případné námitky k průběhu soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.
 9. Úplná a závazná pravidla soutěže jsou dostupná na www.het.cz/soutez a zároveň jsou uložena v písemné podobě v sídle Pořadatele soutěže.
 10. Tento statut je vyhotoven ve 2 exemplářích, přičemž pořadatel a technický správce soutěže obdrží po jednom z nich.

V Ohníči dne: 22. 3. 2019